Dane kontaktowe

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Bogdan Hollert
Hollert German Leather GmbH
Luitpoldstr. 6
95326 Kulmbach
Niemcy
Telefon: 092213914636
Fax: 092213912707
E-mail: service-poland@der-fellmann.de
VAT UE.: DE 318 863 507


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Od 15.03.2018 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.

Wyświetlony